Privacy Policy. 25 mei 2018

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons bedrijf allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactpagina.

Je contactgegevens

Bij inzet van onze diensten moet je je eerst aanmelden of bekendmaken. Je moet dan informatie over jezelf opgeven. Daarmee maken wij een digitale contact kaart.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract of samenwerkingsverband die we met je sluiten en het bestrijden van fraude. Wij bewaren deze informatie tot onze dienst of samenwerking beëindigd plus de wettelijke bewaartermijn. Je kunt deze gegevens laten verwijderen door contact met ons op te nemen en ons daartoe te verzoeken.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Je account

In sommige gevallen moet je een account aanmaken waarop je kunt inloggen met een gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract of samenwerkingsverband die we met je sluiten en het bestrijden van fraude. Wij bewaren deze informatie tot onze dienst of samenwerking beëindigd plus de wettelijke bewaartermijn. Je kunt het account laten opheffen door contact met ons op te nemen en ons daartoe te verzoeken.

Informatie in een eventuele account (login) kun je zelf aanpassen wanneer je dat wilt.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. In het kader van het afhandelen van de betaling en bestelling, bewaren wij ook jouw betaalgegevens.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond plus de wettelijke bewaartermijn.

Contactformulier en Nieuws(brief)

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
 Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Voor klanten geldt dat we je gegevens bewaren tot het einde van onze wettelijke bewaartermijn.

Je kunt je abonneren op onze nieuws(brief) via email, Facebook pagina of Instagram. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink of vermelding. Via het contactformulier kun je dit ook doorgeven. Afmelden van Facebook of Instragram kun je zelf aanpassen wanneer je dat wilt.

Deze gegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn of als niet-klant zodra je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Verstrekken aan derden

Met uitzondering van onze partners (die je bij ons op verzoek kunt opvragen), geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De samenwerkingen met onze partners zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze aangeboden diensten.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies op onze websites.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers van onze website de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.
Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
Jij als klant stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voor verwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en 
wachtwoord;
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming 
van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) 
waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je 
persoonsgegevens invoert.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen. Neem hiervoor per email contact met ons op.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.